dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ KIỂM TRA TOAN 9 HKII mien phi,tai lieu ĐỀ KIỂM TRA TOAN 9 HKII mien phi,bai giang ĐỀ KIỂM TRA TOAN 9 HKII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/14/2009 1:31:36 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD & ĐT văn yên Đề kiểm tra học kì II
((( Năm học : 2007 - 2008
Môn : Toán lớp 9
( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề )
Phần I - Trắc nghiệm
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất và viết vào tờ giấy thi.
Câu 1. Hàm số y = -2x2
A. Luôn đồng biến trên R.
B . Luôn nghịch biến trên R.
C. Đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.
D. Đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.
Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:
A. (x ; y) = (1 ; 2) B. (x ; y) = (2 ; 1) C. (x ; y) = (-1 ; 4) D. (x ; y) = (-2 ; 3)
Câu 3. Phương trình x2 -7x - 8 = 0 có nghiệm là:
A. 1 và 8 B. -1 và -8 C. -1 và 8 D. 1 và -8
Câu 4: Góc nội tiếp chắn đường tròn có số đo bằng:
A. 600 B. 900 C. 1200 D. 300
Câu 5. Diện tích hình quạt tròn được khai triển từ hình nón có chiều cao h = 4cm,
và bán kính R = 3cm là:
A. 71,4 cm2 B. 47,1 cm2 C. 41,7 cm2 D. 37,68 cm2
Câu 6. Một bánh xe có bán kính 50 cm lăn được 4 vòng thì xe đó đi được 1 quãng đường là:
A. 413 cm B. 314 cm C. 6125 cm D. 1256 cm

( Với: 3,14 )

Phần II - Tự luận
Câu 1. Cho phương trình x2 - 2(m + 1)x - 2m - 3 = 0 (*) ( m là tham số, x lầ ẩn )
a/ Giải phương trình (*) khi m = 1.
b/ Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có nghiệm với mọi m.
c/ Gọi x1 và x2 là nghiệm của phương trình (*). Hãy tìm giá trị của m để
đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Một xe con và một xe khách cùng xuất phát một lúc đi từ tỉnh A đến tỉnh B với quãng đường là 240 km. Mỗi giờ xe con đi nhanh hơn xe khách là 12 km, Nên đến tỉnh B trước
xe khách là 100 phút. Hãy tính vận tốc của mỗi xe ?
Câu 3. Cho ABC vuông tại A ( có AB > AC ), đường cao là AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính HB cắt AB tại E, nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F.
Chứng minh rằng:
a/ Tứ giác AFHE là hình chữ nhật.
b/ BEFC là tứ giác nội tiếp.
c/ AE.AB = AF.AC
.......................................................................................*Hết*.........................................................................................
( Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên không giải thích gì thêm)
Đáp án và biểu điểm
Môn: Toán lớp 9
Học kỳ II - Năm học 2007 - 2008

Đáp án
ĐIểm

 Phần I - Trắc nghiệm ( 3 điểm )
* Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm.

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu