dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DE KIEM TRA VAT LY HKII mien phi,tai lieu DE KIEM TRA VAT LY HKII mien phi,bai giang DE KIEM TRA VAT LY HKII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/15/2009 3:14:25 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 57
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề kiểm tra học kì ii
Năm học : 2008 - 2009
Môn : Vật lý 6

I. Phần I. Trắc nghiệm
Hãy chọn đáp án đúng nhất rồi viết vào tờ giấy kiểm tra.
Câu 1: Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là Đúng.
A. Rắn, Lỏng, Khí B. Rắn, Khí, Lỏng
C. Khí, Lỏng, Rắn D. Khí, Rắn, Lỏng
Câu 2: Tốc độ bay hơi của nước trong cốc càng nhanh khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều. C. Nước trong cốc càng nóng.
B. Nước trong cốc càng ít . D. Nước trong cốc càng lạnh.
Câu 3: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng ngưng tụ.
A. Hơi nước bay lên từ cốc nước nóng.
B. Sương đọng trên lá cây vào sáng sớm.
C. Hạt nước bám bên ngoài cốc thuỷ tinh đựng đá lạnh.
D. Cả 3 phương án A, B, C đều không phải.
Câu 4. Nhiệt kế y tế dùng để đo :
A. Nhiệt độ khí quyển.
B. Dùng để đo nhiệt độ nước đá đang tan
C. Dùng để đo nhiệt độ của các thí nghiệm.
D. Dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người.
II. Tự luận.
Câu 5. Hãy giải thích tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương soi ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau đó một thời gian mặt gương lại sáng trở lại.

Câu 6: An định đổ đầy nước vào một trai thuỷ tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn làm nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm, vì nguy hiểm. Hãy giải thích tại sao ?

Câu 7: Tại sao nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ trên 420C và dưới 340C.
......................................* Hết *………………………….. Đáp án và biểu điểm
Kiểm tra học kỳ II - Vật lý 6
Năm học : 2008 - 2009

I. Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm )
( Mỗi câu chọn Đúng sẽ được 1 điểm )
Câu
1
2
3
4

Đáp án
c
C
A
D


II. Phần II. Tự Luận
Đáp án
Thang điểm

Câu 5. ( 2 điểm )
- Vào mùa lạnh, nhiệt độ ngoài trời thấp, khi ta hà hơi vào mặt gương thì hơi nước được hà từ miệng sẽ bị ngưng tụ thành các hạt nước rất nhỏ vào bề mặt gương làm cho mặt gương bị mờ đi.
- Sau khi để một thời gian, nhiệt độ khí quyển sẽ tăng lên, làm cho các hơi nước bám trên mặt gương sẽ bị Bay hơi và làm cho mặt gương sẽ sáng dần trở lại

1 điểm


1 điểm

Câu 6: ( 2 điểm )
-Mọi chất thường là tăng nhiệt độ thì nở ra và giảm nhiệt độ thì co lại.
- Nhưng trường hợp của nước rất đặc biệt, khi nước xuống tới 00C thì nhiệt độ giảm nhưng nước lại tăng thể tích, nước đông thành băng, tăng thể tích và có thể sẽ gây ra các lực rất lớn có thể dẫn tới làm vỡ trai thuỷ tinh:


1 đ