dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Trường THCS Tân Hợp - Văn Yên - Yên Bái thành lập năm 2004. Là một đơn vị trường năm trên địa bàn xã vùng (135) Xã đặc biệt khó khăn. Tuy mới được thành lập nhưng trường THCS Tân Hợp luôn là một trong nhưng lá cờ đầu cuả ngành giáo dục Văn Yên. Nhà Trường hiện có 10 lớp, vớn gần 400 học sinh và 20 cán bộ, giáo viên và nhân viên trong những năm qua. tuy còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng tập thể cán bộ thẩy cô giáo và các em học sinh của nhà trường đã luôn lỗ lực không ngừng để ngày một đưa trường một vững mhạnh.. Trường THCS Tân Hợp là một xã có đa số học sinh là dân tộc thiểu số như ( Dao, Tày, Thái...) . Đời sống của nhân dân và các em học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy nhưng nhà trường vẫn luôn vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua nhà trường đã đạt nhiều thành tich xuất sắc, được tặng thưởng nhiều bằng khen của UBND huyện , của ngành giáo dục. Bên cạnh hoạt động thi đua học tập, nhà trường còn đi đầu trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thê dục, thể thao. Vói nhiều thành tích xuất sắc đạt được. Có được những thành tích như vậy phải kể đến sự cố gắng không mệt mỏi của cán bộ, giáo viên , nhân viên và học sinh nhà trường trong những năm qua. Với quyết tâm không ngại khó khăn, thực hiện theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại, Đơn vị trường THCS Tân Hợp quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Luôn dẫn đầu trong mọi hoạt động. để ngày một đưa nhà trường vươn tầm sánh vai với các trường bạn và đưa sựi nghiệp giáo dục xã nhà ngày một tốt hơn.