dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HINH HOC 9 - BAI HINH NON mien phi,tai lieu HINH HOC 9 - BAI HINH NON mien phi,bai giang HINH HOC 9 - BAI HINH NON mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/15/2009 4:38:43 PM
Filesize: 0.57 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Hãy viết công thức tính Sxq, Stp, V ,
của hình trụ.
A
0
B
Quay tam giác vuông AOB một vòng quanh cạnh góc vuông AO ta được
Đỉnh hình nón
đường sinh
Đường cao
TÂM
Em hãy quan sát cái nón và chỉ ra đỉnh hình nón
2*Diện tích xung quanh của hình nón
S
S
l
A
B
A
B
Hình nón
Hình Quạt
Độ dài cung hình quạt = ?
Chu vi đáy hình nón = ?
r
C
l
Cắt dọc theo đường sinh, triển khai mặt xung quanh của hình nón.
Hình triển khai
mặt xung quanh
Diện tích xung quanh của
hình nón
Công thức tính Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón
Sxq: diện tích xung quanh
Stp : diện tích toàng phần
r : bán kính đáy nón
l : độ dài đường sinh
Chú thích
( sách giáo khoa - trang 115 )
Hãy tính diện tích xung quanh của 1 hình nón có chiều cao h = 16 cm và bán kính đáy đường tròn r = 12 cm.
Ta có: Độ dài đường sinh của hình nón là
Diện tích xung quanh của hình nón là
Dụng cụ gồm:
Một hình trụ và 1 hình nón có đáy và chiều cao bằng nhau
Hình trụ
1/3 chiều cao hình trụ
Chiều cao
hình trụ
Từ thực nghiệm chứng tỏ thể tích của hình nón đúng bằng 1/3 thể tích của hình trụ có cùng bán kính đáy và chiều cao
Công thức tính thể tích hình nón
h : chiều cao hình nón
r : Bán kính đáy hình nón
Hình nón cụt
Khi cắt hình nón bởi 1 mặt phẳng song song với đáy thì phần mặt phẳng nằm trong hình nón là 1 hình tròn. Phần hình nón nằm giữa mặt phẳng nói trên là 1 hình nón cụt
đáy trên
đáy
Dười
0’
0
Bán kính đáy trên
Bán kính đáy dưới
đường cao
đường sinh
5 * diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt
* Diện tích xung quanh hình nón cụt
R1 : Bán kính đáy trên
R2 : Bán kính đáy đưới
L : Đường sinh
* Diện tích xung toàn phần hình nón cụt
* Thể tích của hình nón cụt
Bài 9 ( SGK - trang 118 )
Hình triển khai của mặt xung quanh của 1 hình nón 1 hình quạt. Nếu bán kính hình quạt là 16 cm, số đo cung là 200 thì độ dài đường sinh của hình nón là
A. 16 cm
D. 4 cm
B. 8 cm
E. 16/5 cm
C. 16/3 cm
G. 16 cm
Em hãy lựa chọn đáp án đúng
Thời gian làm bài là 5 phút