dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Tổ khoa học tự nhiên trường THCS Tân Hợp được thành lập năm 2004. Hiện có 10 thành viên trong tổ, vói 4 giáo viên chuyên môn Toán lý, 1 giáo viên sinh địa. 1 giáo viên chuyên sinh, 1 giáo viên thể dục,1 giáo viên mĩ thuật, 1 giáo viên hóa học và 1 nhân viên kế toán. Tổ khoa học tự nhiên đều có các trình độ giáo viên từ chuẩn THCS trở lên. vói đội ngũ giáo viên trong tổ trẻ, năng động nhiệt tình, nên trong năm học qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có giáo viên trong tổ tham gia và đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở. vói danh sách các tổ viên như sau: 1. ĐẶNG THÁI SƠN (TTCM) 2. TRẦN THẾ HUY 3. LẠI QUANG CHINH 4. HÀ THANH BIÊN 5. NGUYỄN HOÀNG VÂN 6. TRẦN THỊ THỂ 7. NGUYỄN THỊ MINH 8. PHẠM THỊ HỢI 9. PHẠM THỊ QUỲNH 10. NGUYỄN THỊ HOÀ