dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Tổ khoa học xã hội trường THCS Tân Hợp là một tổ đuợc thành lập năm 2004. với 10 cán bộ giáo viên, trong tổ có 100% biên chế đều là nữ. Trong tổ có nhiều đồng chí giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, đã đạt nhiều thành tích trong các kỳ hội giảng các cấp và đặc biệt trong tổ luôn luôn có giáo viên có hỏi sinh giỏi từ cấp huyện trở lên trong các năm. danh sách của tổ gồm : 1. NGUYÊN THANH NƯƠNG (ttcm). NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH. 3. LUYỆN THANH HẢI (ht). 4. LÊ THỊ HẠNH. 5. HOÀNG THỊ LOAN. 6. LÝ HÙNG VƯƠNG. 7. HÀ THỊ HƯƠNG MAI. 8. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HIỀN. 10. NGUYỄN THỊ NGUYỆT.